Nyt hus på Tunvej


Der er billeder fra følgende datoer:
Forår 2007 (5 billeder)
Sommer 2007 (9 billeder - indkørsel og græs anlagt)
Efterår 2007 (3 billeder - græsset er kommet op)


Opdateret 09. marts 2008